ZONDER VLEUGELS

| Bonte Kraai |

 

 

 

Bonte Kraai, Corvus cornix

De bonte kraai komt niet in Vlaanderen voor.
Hij is heel nauw verwant met onze zwarte kraai. In Nederland zijn ze onregelmatige broedvogels.
Het verspreidingsgebied van de bonte kraai toont een raar plaatje. Zo vind je ze in Noord- en Oost-Europa, in het noorden van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De zwarte kraai vind je op die plaatsen niet. Die vind je wel in de rest van Europa.

Het zijn bijzonder slimme maar heel schuwe dieren - omdat ze net als de zwarte kraai bij ons - heel vaak worden bejaagd.
Het zijn alleseters. Ze eten afval, bessen, zaden, insecten, eieren, vis, mosselen, aas, ...
Je kan ze ook op stranden aantreffen.

Toen ik in november 2006 in Ierland was vond ik een vers aangereden kadaver van een vos. Een raaf, twee eksters en een handvol bonte kraaien deden er zich te goed aan.
De ene zijn brood ... Wel een beetje ironisch om al deze door de mens verguisde soorten samen te zien.
Het was een boeiend tafereel om te bekijken.
Onwillekeurig kwam de fabel van La Fontaine (De raaf en de vos) in me op.
Die fabel is eigenlijk een kopie van de klassieke fabel van Aesopus (620 - 560 voor Christus) waarin wordt verhaald van de kraai en de vos.
In een poging tot eerherstel schreef ik een vervolgfabel. De bonte kraai die in 2006 afrekent met de familieblaam ...

 

 

 

 

 

contact: yves @ zondervleugels.be