ZONDER VLEUGELS

| Blauwe kiekendief |

 

 

 

Blauwe Kiekendief, Circus cyaneus

De Blauwe Kiekendief komt in Vlaanderen enkel voor gedurende de winter. In België is het een occasionele broedvogel.
Het is een dagroofvogel die nét iets kleiner uitvalt dan Buizerd.
De juvenielen (jonge vogels) van beide geslachten zijn heel erg gelijkend én bruin gekleurd. De oudervogels zijn echter heel verschillend. Een volwassen mannetje is hoofdzakelijk blauwgrijs met opvallend zwarte vleugeltippen en witte stuit.
Een volwassen vrouwtje is hoofdzakelijk bruin met dezelfde witte stuit, maar zonder zwarte vleugeltippen. Ze is ook iets groter dan het mannetje, het mannetje daarentegen heeft een iets snellere vlucht.

Kiekendieven vind je 's winters bij ons voornamelijk in landbouwgebied. Daar jagen ze laag vliegend op kleine zoogdieren en vogels. Daarbij houden ze hun vleugels in een typisch diepe V. Hun jachtgebieden zijn zeer uitgestrekt.
Maar 's avonds groeperen ze zich op gezamenlijke slaapplaatsen, liefst in een groenbemester of raaigras. Het aanvliegen naar die slaapplaatsen gebeurt reeds in het laatste daglicht. Het is soms een verwarrende drukte met af- en aanvliegen, elkaar opjagen, samen nog eens rondcirkelen ...
Dit dagelijks spektakel vormt elke winter opnieuw een ornithologisch hoogtepunt. Terwijl de kijker staat te verkleumen in wind of vrieskou. Zeilend op een koudezucht is dit het dolste circus der circussen.